Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក មុខកំពូល ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក មុខកំពូល

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ព្រែកដំបង 080702
ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ 080701
ឃុំ រការកោងទី១ 080703
ឃុំ រការកោងទី២ 080704
ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ 080705
ឃុំ ស្វាយអំពារ 080707
ឃុំ សំបួរមាស 080706

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក មុខកំពូល ក្នុង ខេត្ត កណ្តាល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា