Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែករៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែករៃ

ឃុំ ព្រែករៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖