Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយជ្រំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយជ្រំ

ឃុំ ស្វាយជ្រំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖