Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងវែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងវែង

ឃុំ ត្រពាំងវែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖