Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អំពៅព្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អំពៅព្រៃ

ឃុំ អំពៅព្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖