Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងព្រីង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងព្រីង

ឃុំ ត្រពាំងព្រីង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖