Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកត្នោត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកត្នោត

ឃុំ ព្រែកត្នោត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖