Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង កំពត ក្នុង ខេត្ត កំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង កំពត

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ក្រាំងអំពិល 070802
សង្កាត់ កំពង់គណ្តាល 070801
សង្កាត់ កំពង់បាយ 070803
សង្កាត់ ត្រើយកោះ 070805
សង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ 070804

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង កំពត ក្នុង ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា