Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង

ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖