Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច

ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖