Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកក្រឹស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកក្រឹស

ឃុំ ព្រែកក្រឹស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖