Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កំពង់ត្រាច ក្នុង ខេត្ត កំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កំពង់ត្រាច

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត 070605
ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច 070606
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង 070603
ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង 070604
ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង 070601
ឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង 070602
ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង 070607
ឃុំ ព្រែកក្រឹស 070610
ឃុំ ភ្នំប្រាសាទ 070608
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត 070611
ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច 070612
ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង 070613
ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង 070614
ឃុំ អង្គសុរភី 070609

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កំពង់ត្រាច ក្នុង ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា