Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងបី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងបី

ឃុំ ត្រពាំងបី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖