Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ តាកែន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ តាកែន

ឃុំ​ តាកែន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖