Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំរោងលើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំរោងលើ

ឃុំ សំរោងលើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖