Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បល្ល័ង្គ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បល្ល័ង្គ

ឃុំ បល្ល័ង្គ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖