Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បារាណ៍ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បារាណ៍

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រវ៉ា 060111
ឃុំ គគីរធំ 060110
ឃុំ ចុងដូង 060108
ឃុំ ចើងដើង 060105
ឃុំ ច្រនាង 060106
ឃុំ ជ្រលង 060109
ឃុំ ឈូកខ្សាច់ 060107
ឃុំ ត្នោតជុំ 060117
ឃុំ ទ្រៀល 060118
ឃុំ បល្ល័ង្គ 060102
ឃុំ បាក់ស្នា 060101
ឃុំ បារាយណ៍ 060103
ឃុំ បឹង 060104
ឃុំ ពង្រ 060113
ឃុំ សូយោង 060114
ឃុំ ស្រឡៅ 060115
ឃុំ ស្វាយភ្លើង 060116
ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 060112

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បារាណ៍ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា