Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាំងក្រូច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាំងក្រូច

ឃុំ តាំងក្រូច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖