Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃក្មេង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃក្មេង

ឃុំ ព្រៃក្មេង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖