Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស

ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖