Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្នំក្រពើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្នំក្រពើ

ឃុំ ស្នំក្រពើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖