Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពេជ្រមុន្នី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពេជ្រមុន្នី

ឃុំ ពេជ្រមុន្នី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖