Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពាំងល្វា050414
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃក្រសាំង050408
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះស្រែ050407
ប្រទេសកម្ពុជាពេជ្រមុន្នី050304
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃញាតិ050306
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃវិហារ050307
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះនិញ្វន050305
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍ចំរើន050208
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍ម្រាល050209
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍អង្រ្កង050207
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះខែ050215
ប្រទេសកម្ពុជាព្នាយ050105
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃក្មេង050509
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃរំដួល050508