Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ

ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖