Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បរិបូរណ៍ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បរិបូរណ៍

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ 040405
ឃុំ ខុនរ៉ង 040404
ឃុំ ចក 040403
ឃុំ ឆ្នូកទ្រូ 040402
ឃុំ ត្រពាំងចាន់ 040411
ឃុំ ផ្សារ 040407
ឃុំ ពន្លៃ 040410
ឃុំ ពពេល 040409
ឃុំ ពេជចង្វារ 040408
ឃុំ អញ្ចាញរូង 040401
ឃុំ​ មេលំ 040406

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បរិបូរណ៍ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា