Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកពោធិ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកពោធិ

ឃុំ ព្រែកពោធិ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖