Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្រីសន្ធរ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស្រីសន្ធរ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ប្រ៉ាយ៉ាម 026707
ឃុំ កោះអណ្ដែត 028504
ឃុំ ខ្នាសរ 029103
ឃុំ ជីបាល 029702
ឃុំ ទងត្រឡាច 022514
ឃុំ បារាយណ៏ 030301
ឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល 027306
ឃុំ ព្រែកដំបូក 026108
ឃុំ ព្រែកពោធិ 025509
ឃុំ ព្រែករំដេង 024910
ឃុំ មានជ័យ 027905
ឃុំ ឬស្សីស្រុក 024311
ឃុំ ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ 023113
ឃុំ ស្វាយពោធិ 023712

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្រីសន្ធរ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា