Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ គគរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ គគរ

ឃុំ​ គគរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖