Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ អំពិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ អំពិល

ឃុំ​ អំពិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖