Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កំពង់សៀម  ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កំពង់សៀម 

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះទន្ទឺម 030508
ឃុំ ក្រលា 030509
ឃុំ ទ្រាន 030514
ឃុំ រអាង 030511
ឃុំ រំចេក 030512
ឃុំ វិហារធំ 030515
ឃុំ ស្រក 030513
ឃុំ អូរស្វាយ 030510
ឃុំ​ កៀនជ្រៃ 030503
ឃុំ​ កោះមិត្ត 030505
ឃុំ​ កោះរកា 030506
ឃុំ​ គគរ 030504
ឃុំ​ ហាន់ជ័យ 030502
ឃុំ​ អំពិល 030501
ឃុំកោះសំរោង 030507

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កំពង់សៀម  ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា