Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង កំពង់ចាម ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង កំពង់ចាម

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កំពង់ចាម 030402
សង្កាត់ វាលវង់ 030404
សង្កាត់ សំបួរមាស 030403
សង្កាត់​ បឺងកុក 030401

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង កំពង់ចាម ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា