Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ជើងព្រៃ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ជើងព្រៃ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ផ្ដៅជុំ 030303
ឃុំ ខ្នុរដំបង 030301
ឃុំ គោកររៀង 030302
ឃុំ ត្រពាំងគរ 030310
ឃុំ ព្រៃចារ 030304
ឃុំ សូទិព្វ 030308
ឃុំ ស្រម៉រ 030309
ឃុំ​ សំពងជ័យ 030306
ឃុំ​​ ព្រីងជ្រុំ 030305
ឃុំ​​ ស្ដើងជ័យ 030307

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ជើងព្រៃ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា