Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ចំការលើ  ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ចំការលើ 

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ចំការអណ្ដូង 030202
ឃុំ ជយោ 030203
ឃុំ តាប្រុក 030208
ឃុំ តាអុង 030207
ឃុំ បុសខ្នុរ 030201
ឃុំ ល្វាលើ 030204
ឃុំ ស្ពឺ 030205
ឃុំ ស្វាយទាប 030206

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ចំការលើ  ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា