Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ច្បារអំពៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ច្បារអំពៅ

ឃុំ ច្បារអំពៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖