Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
កំពុងបង្ហាញលទ្ធផលជំនួន 7
ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍បឹងព្រលឹត
៩៥-៩៧ មហាវិថីព្រះសីហនុ (២៧៤), ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សាខា ប.ក ភ្នំពេញ ដង្កោ
ផ្លូវ សហព័ន្ឋរុស្សី, សង្កាត់ កាកាប, ខ័ណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ស្នាក់ការកណ្តាលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
ផ្លូវ ១៣ កែង ១០២, សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សាខា ប.ក ភ្នំពេញ អូឡាំពិក
# 289, St. Ville (274), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
សាខាទឹកល្អក់
# ៤៨៨ BC Eo, ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង, សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ១, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍អ៊ីអន
ផ្សារទំនើបអ៊ីអនភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ច្បារអំពៅ
# ០៩ C, ផ្លូវ ជាតិលេខ ១, ភូមិ បឹងឈូក សង្កាត់ និរោធនិ៍, ខ័ណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ