Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូររំដួល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូររំដួល

ឃុំ អូររំដួល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖