Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃស្វាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃស្វាយ

ឃុំ ព្រៃស្វាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖