Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ ព្រះផុស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ ព្រះផុស

ឃុំ​ ព្រះផុស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖