Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំសំពៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំសំពៅ

ឃុំ ភ្នំសំពៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖