Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ឯកភ្នំ ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ឯកភ្នំ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះជីវាំង 020407
ឃុំ ពាមឯក 020405
ឃុំ ព្រែកខ្ពប 020403
ឃុំ ព្រែកនរិន្ទ 020401
ឃុំ ព្រែកហ្លួង 020404
ឃុំ ព្រៃចាស់ 020406
ឃុំ សំរោងក្នុង 020402
ស្រុក អន្លង់វែង 0

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ឯកភ្នំ ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា