Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង សេរីសោភ័ណ ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង សេរីសោភ័ណ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កោះពងសត្វ 010802
សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ 010801
សង្កាត់ ទឹកថ្លា 010807
សង្កាត់ ព្រះពន្លា 010806
សង្កាត់ ភ្នៀត 010805
សង្កាត់ ម្កាក់ 010803
សង្កាត់ អូរអំបិល 010804

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង សេរីសោភ័ណ ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា