Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ

ឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖