Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ប៉ោយប៉ែត ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ប៉ោយប៉ែត

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ និមិត្ត 010902
សង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត 010901
សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល 010903

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ប៉ោយប៉ែត ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា